Ελληνικά | English

Case studies

επεξεργασία και εκκαθάριση επιταγών

Επεξεργασία και εκκαθάριση επιταγών - Χρηματοοικονομικός τομέας

Η Melon Web ανέπτυξε μία κάθετη λύση για την επεξεργασία, την εκκαθάριση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των επιταγών για τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η συγκεκριμένη λύση απελευθερώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την κοπιαστική και επιρρεπή σε λάθη χειρωνακτική εισαγωγή και επεξεργασία τραπεζικών επιταγών.

Επιλέξτε το link που ακολουθεί, για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία και εκκαθάριση επιταγών.

επεξεργασία συναλλαγματικών

Συναλλαγματικές -
Χρηματοοικονομικός Τομέας

Η Melon Web ανέπτυξε μία κάθετη λύση για την επεξεργασία και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των συναλλαγματικών για τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η συγκεκριμένη λύση απελευθερώνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την κοπιαστική, επιρρεπή σε λάθη και πολύπλοκη χειρωνακτική διαδικασία δρομολόγησης συναλλαγματικών, ώστε να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας από ημέρες σε μερικές ώρες.

Επιλέξτε το link που ακολουθεί για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία και διαχείριση συναλλαγματικών.

Βαθμολόγηση διαγωνισμάτων - Katalyst Capture | FlexiGrader

Ακόμα διορθώνετε διαγωνίσματα πολλαπλών επιλογών "με το χέρι";

Η Melon Web ανέπτυξε μια λύση για την ευέλικτη βαθμολόγηση γραπτών / διαγωνισμάτων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Μπορεί να σαρώνει και να αναγνωρίζει φύλλα διαγωνισμάτων πολλαπλών επιλογών και κατόπιν να υπολογίζει το βαθμό για κάθε γραπτό σύμφωνα με απλούς ή και πολύπλοκους κανόνες βαθμολόγησης.

Απαλλάσσει τους καθηγητές / εξεταστές από την επίπονη εργασία της βαθμολόγησης των διαγωνισμάτων.

Αποτελεί ιδανική λύση για εκπαιδευτικά ιδρύματα, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών και εξεταστικά κέντρα.

Katalyst Capture FlexiGrader: η ευέλικτη λύση για την επεξεγασία και βαθμολόγηση διαγωνισμάτων από χαρτί.

Επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης -
Katalyst Capture | Evaluator

Ακόμα επεξεργάζεστε τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης "με το χέρι";

Η Melon Web ανέπτυξε μια λύση για τη γρήγορη επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης με βάση το χαρτί.

Μπορεί να σαρώνει και να αναγνωρίζει ερωτηματολόγια αξιολόγησης και κατόπιν να υπολογίζει το συνολικό σκορ κάθε αξιολογούμενου σύμφωνα με απλούς ή και πολύπλοκους κανόνες αξιολόγησης.

Απαλλάσσει τους αξιολογητές από την επίπονη, χειρωνακτική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των απαντήσεων από τα φύλλα αξιολόγησης.

Αποτελεί ιδανική λύση για τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τις εταιρίες, όπου εφαρμόζεται αξιολόγηση προσωπικού.

Katalyst Capture Evaluator: η λύση για τη γρήγορη επεξεργασία ερωτηματολογίων αξιολόγησης από χαρτί.

Κλάδοι

Η Melon Web προσφέρει λύσεις για διάφορους κλάδους, όπως ο χρηματοοικονομικός και ο φαρμακευτικός. Οι λύσεις καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Δείτε τη σελίδα των κλάδων.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  • 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Λύσεις

Επεξεργασία εγγράφων
Σάρωση, αναγνώριση (OCR / ICR / OMR) και επεξεργασία χάρτινων εγγράφων. Μειώστε τη χειρωνακτική καταχώριση (data entry), το λειτουργικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο.

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενισχύστε τις σχέσεις και την εξυπηρέτηση και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο και στοχευμένο περιεχόμενο.

Διαχείριση διαδικασιών
Εξομαλύνετε τη λειτουργία σας, λάβετε σωστές αποφάσεις, διασφαλίστε τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία
Αναζητήστε και βρείτε αυτό που θέλετε, ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα, emails, ιστοσελίδες και εγγραφές βάσης δεδομένων. Εύκολα και γρήγορα.