Ελληνικά | English

Διαχείριση διαδικασιών

Οι λύσεις διαχείρισης διαδικασιών (business process management / BPM) της Melon Web ενοποιούν πληροφορίες, ευθυγραμμίζουν ανθρώπους και αυτοματοποιούν όλες τις ροές εργασιών, απαραίτητες για την λήψη καλύτερων επιχειρησιακών αποφάσεων.

Κάνοντας χρήση διαισθητικών ηλεκτρονικών φορμών (e-forms), η σύλληψη της πληροφορίας γίνεται άμεσα και εύκολα και προωθείται αυτόματα στους κατάλληλους ανθρώπους για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με προκαθορισμένες ή εξειδικευμένες ροές εργασίας. Ενοποιώντας τις φόρμες (χάρτινες και ηλεκτρονικές) με τις διαδικασίες και τους ανθρώπους, ο χρόνος αναμονής επεξεργασίας ελαχιστοποιείται ενώ η παραγωγικότητα εκτοξεύεται.

Η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Αξιόπιστη πληροφόρηση.
  • Έγκαιρο reporting.
  • Βελτιστοποίηση των συνεργασιών.
  • Βελτιστοποίηση των λειτουργιών.
  • Πλήρης εκμετάλλευση υφιστάμενων υποδομών.
  • Επιβολή ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Όλοι οι οργανισμοί αναζητούν καθημερινά τρόπους & ευκαιρίες για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και διαδικασιών. Οι λύσεις διαχείρισης διαδικασιών της Melon Web, μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε τομέα προκειμένου να επιτευχθεί η αυτοματοποίηση διαδικασιών, σύνθετων επιχειρησιακών περιβαλλόντων – εμφανίζοντας το σωστό περιεχόμενο στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας και στο σωστό χρόνο.

Δημόσιος Τομέας

Η απαίτηση για πρόσβαση, σε δημόσια έγγραφα & υπηρεσίες στο διαδίκτυο, έχει οδηγήσει σε ανάληψη πρωτοβουλιών πλήρους αυτοματοποίησης των διαδικασιών εντός των κυβερνητικών οργανισμών, σε κάθε επίπεδο. Εντούτοις, πολλά υφιστάμενα συστήματα δεν προσφέρουν την ταχύτητα, ευελιξία και έλεγχο, προαπαιτούμενα για τις εφαρμογές νέας γενιάς οι οποίες έχουν στο επίκεντρο την βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την συνεργασία.

Οι λύσεις της Melon Web’s απευθύνονται στις σημερινές προκλήσεις, διευκολύνοντας τους οργανισμούς να διαχειρισθούν αποτελεσματικά στελέχη, πόρους, εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και την έγκυρη διάχυση πληροφοριών.

Χρηματοοικονομικός Τομέας

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να εκμεταλλευθούν κάθε δυνατή ευκαιρία προκειμένου να προσελκύσουνε νέους πελάτες, να διατηρήσουν την πιστότητα του υφιστάμενου πελατολογίου τους, να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες και να μεγιστοποιήσουνε τα κέρδη τους. Οι περισσότερες διαδικασίες θέτονται σε εφαρμογή μέσω ηλεκτρονικής ή χάρτινης φόρμας, οι οποίες απαιτούν έγκριση, σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συναλλαγή ή κίνηση λογαριασμού.

Οι λύσεις της Melon Web, παρέχουν τη δυνατότητα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να απλοποιήσουν τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και ταυτόχρονα βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Εκπαίδευση

Ο τομέας της εκπαίδευσης απαιτεί αποδεδειγμένες λύσεις επεξεργασίας εγγράφων και φορμών, προκειμένου να συγκρατήσει την αύξηση των εξόδων και την συρρίκνωση των πόρων. Αυτοματοποίωντας την διαδικασία διαχείρισης εγγράφων και φορμών, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα  μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν τους χρόνους ανταπόκρισης.

Με τις λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών της Melon Web, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των διάφορων σχολών, παρέχοντας έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Λογιστική

Τα τμήματα λογιστηρίου δέχονται συνεχώς πιέσεις για την μείωση των λειτουργικών δαπανών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχονται από τις χειρωνακτικές- μη αποδοτικές -  μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες είναι επιρρεπής σε λάθη. Αποτέλεσμα, η περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού κόστους από χαμένες εργατοώρες, παραπεταμένα έγγραφα, μη εγκεκριμένες πληρωμές , διπλές πληρωμές, καθυστερημένες αμοιβές/αποζημιώσεις κ.α.


Με τις λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών της Melon Web, παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης των ροών εργασίας, ψηφιοποίησης και ταξινόμησης των χάρτινων τιμολογίων, καθιστώντας τη σχετική πληροφόρηση άμεσα διαθέσιμη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κατάλληλοι λογιστικοί έλεγχοι και έλεγχοι αναφοράς είναι σε ισχύ.

 

Κλάδοι

Η Melon Web προσφέρει λύσεις για διάφορους κλάδους, όπως ο χρηματοοικονομικός και ο φαρμακευτικός. Οι λύσεις καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Δείτε τη σελίδα των κλάδων.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  • 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Άλλες Λύσεις

Επεξεργασία εγγράφων
Σάρωση, αναγνώριση (OCR / ICR / OMR) και επεξεργασία χάρτινων εγγράφων. Μειώστε τη χειρωνακτική καταχώριση (data entry), το λειτουργικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο.

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενισχύστε τις σχέσεις και την εξυπηρέτηση και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο και στοχευμένο περιεχόμενο.

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία
Αναζητήστε και βρείτε αυτό που θέλετε, ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα, emails, ιστοσελίδες και εγγραφές βάσης δεδομένων. Εύκολα και γρήγορα.