Ελληνικά | English

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία

Οι λύσεις αναζήτησης & πρόσβασης στην πληροφορία διευκολύνουν την αναζήτηση και εύρεση της σχετικής πληροφορίας. Συχνά αποκαλούμενες και ως λύσεις «Διαχείρισης Γνώσης», οι λύσεις αναζήτησης & πρόσβασης στην πληροφορία, ενοποιούν και ταξινομούν αυτόματα όλα τα είδη πληροφορίας και περιεχομένου, (αδόμητο και δομημένο).

Οι ισχυρές δυνατότητες «εξελιγμένης αναζήτησης» και «έξυπνης ταξινόμησης» επιτρέπουν τον εύκολο και άμεσο εντοπισμό του περιεχομένου, ανεξάρτητα από την πηγή – υφιστάμενα τοπικά συστήματα (εσωτερικά δίκτυα, portals, βάσεις δεδομένων, CMS, ERP, CRM, κλπ.), ή απομακρυσμένα συστήματα ελεύθερης πρόσβασης. Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικά όπως «εισηγήσεις» και «αυτόματες ειδοποιήσεις», επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό κρίσιμων πληροφοριών.

Οι λύσεις αναζήτησης, ταξινόμησης και πρόσβασης στην πληροφορία σας παρέχουν:

Ανάκτηση επίκαιρου περιεχομένου .

Λήψη καλύτερων αποφάσεων βάσει επίκαιρης πληροφόρησης.

Εκμετάλλευση της «συλλογικής γνώσης» μέσω κοινωνικών δικτύων.

Μείωση του κόστους λόγω αυτοεξυπηρέτησης.

Αύξηση της παραγωγικότητας .

Κάθε κλάδος δραστηριότητας είναι ιδιαίτερος με πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, ειδικά όταν πρόκειται για λύσεις τόσο σύνθετες όσο οι λύσεις αναζήτησης & πρόσβασης στην πληροφορία. Η Melon Web αναλύει τις απαιτήσεις των διαφόρων οργανισμών και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να γίνουν κατανοητές όλες οι διαθέσιμες δυνατές επιλογές.   

Η Melon Web, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της, προτείνει τις οικονομικά συμφερότερες λύσεις για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI). Η Melon Web  μπορεί είτε να αναλάβει εξολοκλήρου την υλοποίηση, είτε να προΐσταται και να συντονίζει το έργο υλοποίησης.

Επιχειρήσεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Οι λύσεις της Melon Web μπορούν να εφαρμοσθούν τόσο στο Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό Τομέα, για την υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών, επιτάχυνση της καινοτομίας, λήψη «ενημερωμένων» επιχειρηματικών αποφάσεων και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας. Οι λύσεις αναζήτησης & πρόσβασης στην πληροφορία της Melon Web, παρέχουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για ασφαλή αναζήτηση αδόμητου και δομημένου περιεχομένου και πληροφοριών.

Κλάδοι

Η Melon Web προσφέρει λύσεις για διάφορους κλάδους, όπως ο χρηματοοικονομικός και ο φαρμακευτικός. Οι λύσεις καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Δείτε τη σελίδα των κλάδων.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  • 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Άλλες Λύσεις

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενισχύστε τις σχέσεις και την εξυπηρέτηση και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο και στοχευμένο περιεχόμενο.

Επεξεργασία εγγράφων
Σάρωση, αναγνώριση (OCR / ICR / OMR) και επεξεργασία χάρτινων εγγράφων. Μειώστε τη χειρωνακτική καταχώριση (data entry), το λειτουργικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο.

Διαχείριση διαδικασιών
Εξομαλύνετε τη λειτουργία σας, λάβετε σωστές αποφάσεις, διασφαλίστε τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.