Ελληνικά | English

Επεξεργασία και Διαχείριση Συναλλαγματικών

Διαχείριση συναλλαγματικών (σάρωση, επικύρωση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση) για τον χρηματοοικονομικό τομέα (τράπεζες)

Πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, καταναλώνουν πολύτιμους πόρους για να εισάγουν και επεξεργασθούν χειρωνακτικά στοιχεία συναλλαγματικών.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα, η Melon Web, μετά από ανάλυση και μοντελοποίηση, ανέπτυξε μία κάθετη λύση προκειμένου να αυτοματοποιήσει την έως σήμερα επιρρεπή σε λάθη, διαδικασία επεξεργασίας των συναλλαγματικών.

Η ολοκληρωμένη λύση επεξεργασίας συναλλαγματικών της Melon Web παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να:

επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών και στην αύξηση των εσόδων τους.

μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας των συναλλαγματικών.

έχουν άμεση πρόσβαση στις εικόνες των συναλλαγματικών (ηλεκτρονική αρχειοθέτηση).

μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Η ολοκληρωμένη λύση συναλλαγματικών της Melon Web παρέχει τις εξής δυνατότητες:

σάρωση των συναλλαγματικών είτε από ένα κεντρικό είτε από γεωγραφικά κατανεμημένα σημεία.

αυτόματη εφαρμογή προεπεξεργασίας εικόνας για τη βελτίωση της ποιότητας και την ελαχιστοποίηση του μεγέθους του παραγόμενου αρχείου.

βελτιστοποίηση της διαδικασίας επικύρωσης των στοιχείων των συναλλαγματικών από τους χειριστές.

αυτόματη εφαρμογή πολυάριθμων επιχειρηματικών κανόνων για την επεξεργασία των συναλλαγματικών.

διαχείριση αποστολής των συναλλαγματικών στα τραπεζικά καταστήματα, την κεντρική διοίκηση και τους τελικούς πελάτες.

αρχειοθέτηση των εικόνων και των συνοδευτικών αναφορών για πολλά έτη (όσα επιθυμεί η Τράπεζα)

παροχή ευέλικτων δυνατοτήτων αναζήτησης συναλλαγματικών και συνοδευτικών αναφορών, μέσω πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

παραγωγή αυτόματων και κατ' απαίτηση (on demand) λεπτομερών στατιστικών και αναφορών για την καθημερινή παρακολούθηση της επεξεργασίας των συναλλαγματικών.

Η ολοκληρωμένη λύση συναλλαγματικών της Melon Web διαθέτει:

εύχρηστη διεπιφάνεια εργασίας (browser-based ).

εύχρηστη διεπιφάνεια κεντρικού ελέγχου για τα τμήματα της κεντρικής διοίκησης.

Clustered, load-balanced J2EE αρχιτεκτονική, για την καθημερινή διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων.

Πλήρως επεκτάσιμη λύση για την προσθήκη επιπρόσθετων λειτουργιών .

Χωρίς περιορισμό κλιμάκωση για την αντιμετώπιση μεγαλύτερων όγκων .

Επιλέξτε το link για τη λήψη του φυλλαδίου Επεξεργασία συναλλαγματικών (pdf, 104 KB)

Κλάδοι

Η Melon Web προσφέρει λύσεις για διάφορους κλάδους, όπως ο χρηματοοικονομικός και ο φαρμακευτικός. Οι λύσεις καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Δείτε τη σελίδα των κλάδων.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  • +30 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Λύσεις

Επεξεργασία εγγράφων
Σάρωση, αναγνώριση (OCR / ICR / OMR) και επεξεργασία χάρτινων εγγράφων. Μειώστε τη χειρωνακτική καταχώριση (data entry), το λειτουργικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο.

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενισχύστε τις σχέσεις και την εξυπηρέτηση και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο και στοχευμένο περιεχόμενο.

Διαχείριση διαδικασιών
Εξομαλύνετε τη λειτουργία σας, λάβετε σωστές αποφάσεις, διασφαλίστε τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία
Αναζητήστε και βρείτε αυτό που θέλετε, ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα, emails, ιστοσελίδες και εγγραφές βάσης δεδομένων. Εύκολα και γρήγορα.