Ελληνικά | English

Katalyst Capture | FlexiGrader

επεξεργασία και βαθμολόγηση διαγωνισμάτων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) μέσω σάρωσης, αναγνώρισης (OCR, ICR, OMR) και κανόνων βαθμολόγησης. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση βαθμολόγησης / βαθμών και εικόνων διαγωνισμάτων

H ευέλικτη λύση για τη βαθμολόγηση διαγωνισμών.

Ακόμα διορθώνετε διαγωνίσματα πολλαπλών επιλογών "με το χέρι";

    Έχετε αναρωτηθεί…
  • Πόσο κόπο καταβάλλετε για να υπολογίσετε τη βαθμολογία κάθε γραπτού;
  • Πόσο χρόνο σπαταλάτε για να ολοκληρώσετε τη βαθμολόγηση;
  • Εάν μπορείτε να διασφαλίσετε την ακρίβεια της βαθμολόγησης;

Τα οφέλη από τη χρήση του Katalyst Capture FlexiGrader είναι εντυπωσιακά:

Διαχείριση μεγάλου όγκου διαγωνισμάτων / γραπτών σε περιορισμένο χρόνο

Ταχύτατη ολοκλήρωση βαθμολόγησης

Κορυφαία ακρίβεια βαθμολόγησης

Αυτοματοποίηση, πλήρης έλεγχος και διαφάνεια της διαδικασίας βαθμολόγησης

Μείωση του λειτουργικού κόστους

Το Katalyst Capture FlexiGrader της Melon Web αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση βαθμολόγησης γραπτών πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Συνοπτικά, κάποιες από τις δυνατότητες της λύσης είναι οι εξής:

Σχεδιασμός φύλλων διαγωνισμάτων με ερωτήσεις και πολλαπλές απαντήσεις με επιλεγμένα πεδία, όπως αλφαριθμητικά, αριθμητικά, ημερομηνίες, κτλ.

Μαζική σάρωση φύλλων διαγωνισμάτων

Aναγνώριση χειρόγραφων απαντήσεων, όπως χαρακτήρες σε κουτάκια, τσεκαρίσματα, κυκλάκια, κτλ., αλλά και barcodes, (συνεργάζεται με κατάλληλο εξοπλισμό, όπως scanners, φωτοτυπικά, κτλ.)

Επικύρωση αμφισβητούμενων απαντήσεων

Ευέλικτος ορισμός κανόνων βαθμολόγησης για απαντήσεις όπως «Σωστό», «Λάθος», «Κενό», «Δεν Γνωρίζω», κτλ., ακόμα και σε επίπεδο συγκεκριμένης ερώτησης

Εφαρμογή νέων κανόνων βαθμολόγησης σε ήδη βαθμολογημένα γραπτά

Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε πολλαπλές μορφές, π.χ. csv, xls, pdf, doc

Πλήρες ιστορικό διαγωνισμών και βαθμολόγησης

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση για εύκολη εύρεση και πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο ακόμα και στις ηλεκτρονικές εικόνες των γραπτών

Στατιστικά βαθμολόγησης

Επεκτασιμότητα χωρίς περιορισμό για αντιμετώπιση μεγαλυτέρων όγκων

Ανοικτή αρχιτεκτονική (n-tier) και διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές

Το Katalyst Capture FlexiGrader μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, ΤΕΙ, ΙΕΚ, σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, κτλ.

Εξεταστικά κέντρα

Η τεχνολογία που εμπεριέχεται στο Katalyst Capture FlexiGrader χρησιμοποιείται από φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως π.χ. Yale University, Princeton University, Stanford, Arizona State University, Iowa State University, Ohio State University, University of Glasgow, Royal College of Physicians, Leon County Schools, κά.

Επιλέξτε το link που ακολουθεί, για να κατεβάσετε το φυλλάδιο για το Katalyst Capture | FlexiGrader (pdf, 120 KB)

Κλάδοι

Η Melon Web προσφέρει λύσεις για διάφορους κλάδους, όπως ο χρηματοοικονομικός και ο φαρμακευτικός. Οι λύσεις καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Δείτε τη σελίδα των κλάδων.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  • +30 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Λύσεις

Επεξεργασία εγγράφων
Σάρωση, αναγνώριση (OCR / ICR / OMR) και επεξεργασία χάρτινων εγγράφων. Μειώστε τη χειρωνακτική καταχώριση (data entry), το λειτουργικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο.

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενισχύστε τις σχέσεις και την εξυπηρέτηση και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο και στοχευμένο περιεχόμενο.

Διαχείριση διαδικασιών
Εξομαλύνετε τη λειτουργία σας, λάβετε σωστές αποφάσεις, διασφαλίστε τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία
Αναζητήστε και βρείτε αυτό που θέλετε, ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα, emails, ιστοσελίδες και εγγραφές βάσης δεδομένων. Εύκολα και γρήγορα.