Ελληνικά | English

Κλάδοι

Κατανοώντας τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε κλάδου, η Melon Web προσαρμόζει τις λύσεις της ανάλογα, ώστε να συνεργάζονται με τα υπάρχοντα συστήματα και να εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες των πελατών της.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις λύσεις και υπηρεσίες που παρέχουμε βάσει του κλάδου δραστηριότητάς σας, μπορείτε να επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Χρηματοοικονομικός Τομέας

Σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι τράπεζες αναζητούν τρόπους προκειμένου να διατηρήσουν την υφιστάμενη πελατειακή τους βάση, να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να προσελκύσουν νέους πελάτες. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες, που ανήκουν σε έναν από τους πιο στενά ελεγχόμενους κλάδους με αυστηρή νομοθεσία, ακόμα εφαρμόζουν πολλές χειρωνακτικές διαδικασίες, αυξάνοντας έτσι τον λειτουργικό κίνδυνο..   

Οι τράπεζες καλούνται να βελτιστοποιήσουν τους ανθρώπινους πόρους, να αυξήσουν την  αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών, να διατηρήσουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση των εσόδων.

Με τις λύσεις της Melon Web, οι τράπεζες μπορούν να πετύχουν καλύτερη αποδοτικότητα ανά πελάτη, αυξάνοντας την online εξυπηρέτηση, ενισχύοντας την πελατειακή πίστη με την παροχή προσωποποιημένων, ελκυστικών και ευέλικτων αλληλεπιδράσεων. Επίσης, αυτοματοποιώντας τις επιρρεπείς σε λάθη χειρωνακτικές διαδικασίες, απελευθερώνουν προσωπικό, το οποίο μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση των συναλλαγών με τους  πελάτες.

Διαβάστε τα case studies των κάθετων λύσεων εκκαθάρισης επιταγών και συναλλαγματικών που έχουμε υλοποιήσει, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά  με τις λύσεις επεξεργασίας εγγράφων που παρέχουμε και για το πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε να απαλλαγείτε από επιρρεπής σε λάθη χειρωνακτικές εισαγωγές δεδομένων και κουραστικές διαδικασίες δρομολόγησης.

Φαρμακευτικός Τομέας

Όπως όλες οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί  του κλάδου υγείας και ο φαρμακευτικός τομέας, καλούνται να μειώσουν τις δαπάνες τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, άμεσα συνδεδεμένες με διαδικασίες, που αφορούν χάρτινα έντυπα.

Βελτιστοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες, οι ασφαλείς λύσεις της Melon Web βελτιώνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και υποστηρίζουν κρίσιμες διαδικασίες, όπου είναι απαραίτητη η διαχείριση όλων των χάρτινων και ηλεκτρονικών εντύπων σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Είτε πρόκειται για έρευνες ασθενών, είτε για ιατρικές συνταγές, η Melon Web υποστηρίζει τους οργανισμούς του κλάδου υγείας, να βελτιώσουν τις διαδικασίες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες υγειονομικού ενδιαφέροντος με ασφάλεια.  

Ιδιωτικός Τομέας

Οι σημερινοί ιδιωτικοί οργανισμοί, καλούνται να ανακαλύψουν νέους τρόπους ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι, να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση, η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών, καθώς και η ρευστότητα των αγορών, είναι προκλήσεις στις οποίες οι απαντήσεις πρέπει να είναι επιχειρηματικής φύσης και δεν μπορούν να μπορούν να αντιμετωπιστούν από την τεχνολογία.

Η Melon Web υποστηρίζει τους πελάτες της στην αναζήτηση και υλοποίηση λύσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στο υπάρχον εργασιακό περιβάλλον. Είτε αναζητάτε τρόπους για να δημιουργήσετε στοχευμένες και βελτιωμένες προωθήσεις για τους πελάτες σας στο διαδίκτυο, είτε επιθυμείτε να βελτιώσετε τις υπάρχουσες διαδικασίες επεξεργασίας τιμολογίων, φορμών και εντύπων, η Melon Web θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και υλοποιήσετε την καλύτερη δυνατή λύση που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.   
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην προσπάθειά τους να γίνουν ανταγωνιστικότεροι, ταχύτεροι και αποτελεσματικότεροι, όχι μόνο ώστε να αντεπεξέρχονται εύκολα στις καθημερινές υποχρεώσεις τους αλλά και να υπερνικήσουν τον ανταγωνισμό.   

Δημόσιος Τομέας

Οι οργανισμοί δημόσιου τομέα, διαρκώς αναζητούν τρόπους προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Περιορισμένοι από legacy systems, ξεπερασμένους μηχανισμούς και διαδικασίες, οι δημόσιοι οργανισμοί πιέζονται να ανταποκριθούν σε ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις,  για ασφάλεια και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφει την ηλεκτρονική-διακυβέρνηση ως μία «συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών και της διακυβύρνησης, μέσω της αναδιάρθρωσης των εσωτερικών και εξωτερικών αλληλεπιδράσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας, του διαδικτύου και των νέων μέσων μαζικής ενημέρωσης». Η προσέγγιση της Melon Web υποστηρίζει αυτήν την άποψη, κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τους πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους τοπικούς φορείς.

Κάνοντας χρήση των λύσεων Δημοσίου Τομέα που προσφέρει η Melon Web, οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τους χρόνους ανταπόκρισης και να μειώσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, αλληλεπιδρώντας πιο αποτελεσματικά με τους τελικούς χρήστες, μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών εγγράφων, προσωποποιημένων σελίδων στο διαδίκτυο, αυτόματων διαδικασιών και διαδικασιών αναζήτησης και ανάκτησης κρίσιμων πληροφοριών.

Ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας φέρνει τα τελευταία νέα της Melon Web, τις λύσεις και τις υπηρεσίες της. Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς, για αυτό μπορεί να σας ρωτάμε για διάφορα θέματα.

Select this link to Εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο της Melon Web.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  • 2310 751 346 (Θεσσαλονίκη)

Θα χαρούμε να λάβουμε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή μέσω email στο hello@melonweb.gr

Λύσεις

Επεξεργασία εγγράφων
Σάρωση, αναγνώριση (OCR / ICR / OMR) και επεξεργασία χάρτινων εγγράφων. Μειώστε τη χειρωνακτική καταχώριση (data entry), το λειτουργικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο.

Διαχείριση περιεχομένου web
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σε πελάτες, ενισχύστε τις σχέσεις και την εξυπηρέτηση και αυξήστε τα έσοδα με προσωποποιημένο και στοχευμένο περιεχόμενο.

Διαχείριση διαδικασιών
Εξομαλύνετε τη λειτουργία σας, λάβετε σωστές αποφάσεις, διασφαλίστε τη διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.

Αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία
Αναζητήστε και βρείτε αυτό που θέλετε, ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα, emails, ιστοσελίδες και εγγραφές βάσης δεδομένων. Εύκολα και γρήγορα.